Účinná prevencia - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Projekt „Účinná prevencia..."

Seminár 1:  Primárna prevencia drogových závislostí v podmienkach škol
>>

Tréningový program „Povedz to priamo“
>>

Seminár 2:  Zhubné sekty a kulty
>>

Odborné vstupy a diskusné fóra určené rodičom.
>>

Záverečný workshop
>>

Návrat na obsah