Kontakty - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Konzultačné hodiny: Po - Pia: 8,00 - 14,00 hod.

Riaditeľka CPP:
PhDr. Ingrid Ivaničová, psychologička | 0948 942 650 | ivanicovacpppapmt@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa:
PhDr. Katarína Graňáková, psychologička | 0949 003 834 | granakovacpppapmt@gmail.com

Úsek prevádzkových a ekonomických činností
Ing. Bibiana Čajková, ekonomický zamestnanec | 0948 461 427 | cajkovacpppapmt@gmail.com
Lenka Feldsamová, administratívny zamestnanec | 043/430 20 21 | sekretariatcppmt@gmail.com|

Úsek prevencie, sociálneho vývinu a kariérového vývinu
Zodpovedná za koordináciu činnosti úseku:
PhDr.et Mgr.  Viera Michalková – kariérová poradkyňa | 0949 011 237 | michalkovacpppapmt@gmail.com

Mgr. Zuzana Kohútová – psychologička | 0949 016 058 | kohutovacpppapmt@gmail.com
PhDr. Alena Miklušová – sociálna pedagogička | 0940 987 566 | miklusovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Lucia Ďanovská – sociálna pedagogička | 0940 987 566 | danovskacpppapmt@gmail.com
Mgr. Slávka Habrunová – sociálna pedagogička | 0948 789 520 | habrunovacpppapmt@gmail.com

Úsek psychologickej diagnostiky, poradenstva a terapie
Zodpovedná za koordináciu činnosti úseku:
PhDr. Jana Olíková – psychologička | 0940 988 634 | olikovacpppapmt@gmail.com

Mgr. Peter Onofrej –  psychológ | 0949 000 785 | onofrejcpppapmt@gmail.com
Mgr. Ivana Paceková – psychologička | 0948 070 412 | pacekovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Denisa Potančoková – psychologička | 0949 000 722 | potancokovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Michal Antal - psychológ | 0948 931 788 | antalcpppapmt@gmail.com
PhDr. Alena Miklušová – sociálna pedagogička | 0940 987 566 | miklusovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Lucia Ďanovská – sociálna pedagogička | 0940 987 566 | danovskacpppapmt@gmail.com
Mgr. Slávka Habrunová – sociálna pedagogička | 0948 789 520 | habrunovacpppapmt@gmail.com

Úsek špeciálnopedagogickej diagnostiky a poradenstva
Zodpovedná za koordináciu činnosti úseku:
Mgr. Jarmila Hlavatá – špeciálna pedagogička | 0949 018 031 | hlavatacpppapmt@gmail.com

PaedDr. Jana Habdáková – špeciálna pedagogička | 0948 994 732 | habdakovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Jana Bartošová – špeciálna pedagogička | 0949 019 750 | bartosovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Daša Živčáková – logopedička | 0948 447 065 | zivcakovacpppapmt@gmail.com
Mgr. Karolína Olíková – špeciálna  pedagogička | 0948 478 833 | olikovakcpppapmt@gmail.com

Návrat na obsah