Kedy nás vyhľadať - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Kedy nás vyhľadať?


Pri nasledovných problémoch a  ťažkostiach:

  • Problémy v učení

  • Problémy v správaní

  • Osobnostné problémy

  • Hyperaktivita, nadmerná živosť

  • Rodinné problémy

  • Nerozhodnosť pri voľbe ďalšieho štúdia alebo povolania

  • Problémy vo vzťahoch ( s rovesníkmi, dospelými... )

  • Drogové alebo iné závislosti

  • Posúdenie pripravenosti dieťaťa pre plnenie povinnej školskej dochádzky  

Návrat na obsah