Ponuka pre pedagógov - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové aktivity CPPPaP Martin  pre pedagógov v šk. roku 2018/2019

1. Aby deti do školy rady chodili
Cieľ: Program pre začínajúcich pedagógov ZŠ, jeho cieľom bude napomôcť pedagógom naštartovať ich učiteľskú kariéru. Na základe dlhoročných praktických skúseností odborných zamestnancov centra ich pripraviť na niektoré náročné situácie, témy a úskalia, s ktorými sa v budúcnosti budú musieť popasovať. Témy stretnutí budú z oblasti psychológie, špeciálnej a sociálnej pedagogiky, prevencie sociálno-patologických javov.
Cieľová skupina: začínajúci pedagogickí zamestnanci ZŠ
Rozsah: 2 hodiny, prípadne podľa dohody s účastníkmi programu
Termín: raz mesačne počas celého školského roka, v popoludňajších hodinách v priestoroch CPPPaP

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2016/2017
 1. Aby deti do školy rady chodili
 2.
 3.
Návrat na obsah