O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.


 Pozvánka na pracovné stretnutie VP

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

 

          pozývame Vás na pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa uskutoční  dňa 23.05.2017 /utorok/ v čase  od 09:30 hod. v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

Program:

·       Otvorenie, privítanie zúčastnených

·       Informácie o SOŠ polygrafickej v Bratislave

·       Diagnostika profesijnej orientácie žiakov 8. ročníkov ZŠ– harmonogram

·       Spolupráca CPPPaP Martin so ZŠ – zhodnotenie a plánovanie aktivít

·       Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu, situácia na SŠ po 1. kole PS

·       Možnosti štúdia na SOŠ D a S v Krásne nad Kysucou

·       Rôzne

·       Prehliadka priestorov školy

                                    

SOŠ D a S Krásno nad Kysucou poskytne autobus, ktorý privezie i odvezie VP na pracovné stretnutie. Čas odchodu autobusu: 8,30 z parkoviska pred predajňou KINEKUS, Jilemnického ul. 8851, Martin - Košúty II, prosím o dochvíľnosť. Návrat je plánovaný v popoludňajších hodinách. Prosím, potvrďte vašu účasť, príp. neúčasť na pracovnom stretnutí VP najneskôr do 18.05.2017 (štvrtok). Ďakujem.

 

 

S pozdravom

 

                                                          

                                                                                                            PhDr. Ingrid Ivaničová

                                                                                                                           riaditeľka CPPPaP           __________________________________________________________________________________________________

                           

  Pozvánka na metodické stretnutie školských psychológov

 

 

Pozývame Vás na metodické stretnutie školských psychológov a odborných zamestnancov CPPPaP, ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2017 o 13.00 hod. v priestoroch CPPPaP v Martine.

 

Program:

1.     Aktuálne informácie z odbornej praxe (Mgr. K. Graňáková)

2.     Bálintovská skupina – kauzistický seminár (PhDr. J. Olíková)

 

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie,     

                                                                              PhDr. Ingrid Ivaničová                                                                                                                                                                                                   riaditeľka CPPPaP

 

                                                                                         

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky