O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  

Pozvánka na pracovné stretnutie asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením v ZŠ   CPPPaP Martin Vás pozýva na pracovné stretnutie  asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením pôsobiacich na ZŠ v okresoch  Martin a Turčianske Teplice

Dátum konania: 01.03.2017

Miesto konania: CPPPaP , Kollárova 49 ( Olymp), Martin – 3. poschodie

Čas konania:  od 9.00 hod  - približné ukončenie 12,00 hod.

Program:

 Žiak s poruchami aktivity a pozornosti v ZŠ ( sy. ADHD/ADD) – teória, praktické  

    postupy  a stratégie optimalizácie výchovno- vzdelávacích prístupov

     Lektor : PhDr. Jana Olíková

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Svoju účasť prosím potvrďte návratkou do 28.02.2018 ( e mailom, poštou...)

 

                                                                                                                      PhDr Ingrid Ivaničová

                                                                                                                            riaditeľka CPPPaP


 

      


______________________________________________________________________________________________________________


Pracovné stretnutie asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením v ZŠ

 

Návratka

 

Meno a priezvisko, titul:

Škola/školské zariadenie:

Pracovná pozícia:

Kontaktná adresa:

Telefón:

e-mail:

 

 


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky