O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Oznámenie o realizácii programu


,,Chcem sa slušne správať.“

 

Vážení zákonní zástupcovia, pedagógovia  škôl

 

Aj v tomto školskom roku organizuje CPPPaP Martin podpornú skupinu pre rodičov detí s poruchami v správaní .

 

Cieľom stretnutí je naučiť deti prijímať zodpovednosť za svoje správanie, zamerať sa na adekvátne riešenie sociálnych situácií, primerané riešenie konfliktov, osvojenie komunikačných zručností a nových foriem správania.

Program je realizovaný formou klubových stretnutí detí a podpornej skupiny pre rodičov.

Vedené sú psychológom a metodičkou prevencie CPPPaP Martin.

 

Cieľová skupina: deti  5.- 6. ročníkov ZŠ

                              ( výnimočné prípady posúdime individuálne)    

 

Svoje deti môžete prihlásiť pomocou objednávkového formuláru dostupného na našom webovom sídle, prípadne na zverejnených telefónnych číslach.

Školy môžu nahlasovať svojich žiakov až po predchádzajúcej konzultácii so zákonným zástupcom  a s jeho súhlasom.                        

 

Všetky aktivity organizované CPPPaP sú bezplatné.


                                                                                                           PhDr. Ingrid Ivaničová

                                                                                                                               riaditeľka CPPPaP Martin

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky