O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na metodické stretnutie školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov  a odborných zamestnancov CPPPaP, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2016 o 13.00 hod. v priestoroch CPPPaP v Martine.

Program stretnutia:

1.     Fetálny alkoholový syndróm – Návrat o. z., Žilina – Mgr. M. Grambličková

2.     Aktuálne informácie z odbornej praxe – Mgr. K. Graňáková, Mgr. J. Hlavatá

 

Tešíme sa na stretnutie

 

 

 

                                                                                                                                                            PhDr. Ingrid Ivaničová

                                                                                                                  riaditeľka CPPPaP

 

M
 

        

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky