O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.           


Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

 

Podujatie sa uskutoční 24. a 25. marca 2017 od 9.00 h do 15.00 h na železničnej stanici vo Vrútkach

 

V rámci dvojdňového programu budú mať školáci možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), budú môcť navštíviť priestory rušňa či kamiónu a oboznámiť sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Záchranári predstavia spôsoby poskytovania prvej pomoci, hasičský zbor bude prezentovať historickú a súčasnú hasičskú techniku, automobilové spoločnosti predstavia novinky zo sveta motorizmu. Železniční modelári vystavia modely priamo v železničných vozňoch a Albatros klub poskytne na nahliadnutie legendárny „Husákov vozeň“. Návštevníkom bude slávnostne predstavená kniha „Vrútky – 145 rokov s okrídleným kolesom“.

 

Na podujatí budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstaví možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

 

Účastníci podujatia sa budú môcť zapojiť do kvízovej štafety, oboznámiť sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“ alebo si vyskúšať so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. Atmosféru spríjemní hudobná skupina OFF, Jarko Gažo a deti. Návštevníci sa budú môcť občerstviť v jedálenskom vozni. Vstup na podujatie je bezplatný.

 

Tešíme sa na Vás!

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                     

P O Z V Á N K A

 

na  metodický deň

Problematika výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne      

    znevýhodneného prostredia

 

Dátum konania:     04.04.2017

 

Miesto konania:     Stredná odborná škola dopravná

                                       Zelená 2

                               036 08 Martin- Priekopa

 

Školitelia: PaedDr. Viera Šándorová

                  Mgr. Mária Oľšavská

                  ROCEPO

                  Metodicko –pedagogické centrum

                  Regionálne pracovisko

                  Prešov

Program:

 

 9.00 h. – 9.30 h.             Registrácia účastníkov

 9.30 h. – 9.45 h.              Otvorenie

 9.45 h. – 11.45 h.           Odborný program

11.45 h. – 12.00               Prestávka

12.00 h. – 12.30 h.           Diskusia  a záver

 

Svoju účasť prosím potvrďte návratkou do 31.03.2017 (e-mailom).                        

 

Cestovné a stravné náhrady hradí vysielajúca organizácia.                        

                                                                                                                                  PhDr. Ingrid Ivaničová

                                                                                                                    riaditeľka CPPPaP


NÁVRATKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky